pinjaman pilihan anda.

KAMI TAWARKAN PERKHIDMATAN PINJAMAN PERNIAGAAN (MIKRO) YANG TERBAIK UNTUK ANDA .....
DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT HANYA DI BANK RAKYAT .....

sila hubungi huda untuk maklumat lanjut : 0 1 3 - 5 3 3 1 2 6 5 / 0 1 2 - 5 3 1 7 4 7 9
Thursday, 8 November 2012

BANK RAKYAT SG PETANI : APA ITU PINJAMAN MIKRO???

Soalan dan Jawapan berkaitan Pembiayaan Mikro dan Tabung Perusahaan Mikro 

PEMBIAYAAN MIKRO

1. Apakah Pembiayaan Mikro?

• Pembiayaan mikro ialah pembiayaan untuk perniagaan kecil-kecilan dan jumlah
pembiayaan yang ditawarkan adalah antara RM1,000 hingga RM50,000 untuk
membiayai sesebuah perniagaan perusahaan mikro. Pembiayaan mikro ini diberikan
untuk tujuan perniagaan sahaja seperti membiayai modal pusingan dan pembelian
aset tetap. Pembiayaan ini bukan untuk pembiayaan peribadi.

2. Apakah definisi perusahaan mikro?

Definisi perusahaan mikro yang diluluskan oleh Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil
dan Sederhana (PKS) Kebangsaan adalah seperti yang berikut:
Sektor Perkilangan dan Sektor
Perkhidmatan Berkaitan Perkilangan
Sektor Pertanian Asas dan Sektor
Perkhidmatan
Perniagaan yang mempunyai:
• Jualan tahunan yang kurang daripada
RM250,000; atau
• Pekerja sepenuh masa yang kurang
daripada 5 orang.
Perniagaan yang mempunyai:
• Jualan tahunan yang kurang daripada
RM200,000; atau

• Pekerja sepenuh masa yang kurang
daripada 5 orang.

3. Siapakah yang layak mendapat pembiayaan mikro?

• Semua perusahaan mikro yang mempunyai perniagaan yang berdaya maju.
• Pembiayaan mikro ditawarkan kepada perniagaan dalam semua sektor ekonomi.
Namun, beberapa institusi kewangan menghadkan pembiayaan kepada beberapa
sektor tertentu sahaja.

4. Institusi kewangan manakah yang menawarkan pembiayaan mikro?

• 3 institusi kewangan pembangunan iaitu Agrobank, Bank Rakyat dan Bank
Simpanan Nasional.
• 7 institusi perbankan iaitu Alliance Bank, AmBank, CIMB Bank, Public Bank,
Maybank, United Overseas Bank dan Bank Muamalat.

No comments:

Post a Comment