pinjaman pilihan anda.

KAMI TAWARKAN PERKHIDMATAN PINJAMAN PERNIAGAAN (MIKRO) YANG TERBAIK UNTUK ANDA .....
DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT HANYA DI BANK RAKYAT .....

sila hubungi huda untuk maklumat lanjut : 0 1 3 - 5 3 3 1 2 6 5 / 0 1 2 - 5 3 1 7 4 7 9
Monday, 21 January 2013

BANK RAKYAT : KENALI PINJAMAN MIKRO ...


Pembiayaan Mikro / Mikro Kredit Di Malaysia


Terdapat sesuatu pepatah yang menyatakan bahawa bank hanya memberi pinjaman kepada orang yang tidak memerlukannya. Di seluruh dunia, golongan berpendapatan rendah akan menghadapi kesukaran untuk mendaptkan kemudahan kredit. Mereka sering ditolak oleh bank disebabkan oleh status kewangan yang rendah dan kekurangan cagaran. Akses yang terhad kepada kemudahan krediti telah menyebabkan golongan miskin tidak mampu untuk mempertingkatkan status kewangan mereka. Akhirnya, ini memperkenalkan salah satu konsep yang paling mulia dalam bidang kewangan – Mikro Kredit.

Mikro Kredit adalah penawaran pinjaman yang sangat kecil (pinjaman mikro) kepada golongan miskin yang biasanya kekurangan cagaran, pekerjaan yang stabil dan sejarah kredit yang sah. Ia adalah direka bagi membolehkan orang miskin untuk memulakan perniagaan kecil (perusahaan mikro). Konsep ini adalah diasaskan di Bangladesh pada tahun 1983 melalui penubuhan Bank Grameen.

Dengan pengenalan Mikro Kredit, golongan miskin kini lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman kerana skim ini tidak memerlukan apa-apa cagaran atau penjamin.Selain itu, Mikro Kredit juga mempunyai syarat pendapatan yang lebih longgar, malah dalam beberapa kes, ia adalah tidak memerlukan sebarang bukti pendapatan.

Mikro Kredit / Pembiayaan Mikro

Di Malaysia, mikro kredit membawa maksud yang sama dengan ‘pembiayaan mikro’ kerana produk pembiayaan mikro di Malaysia pada masa ini hanya merangkumi pinjaman mikro dan tidak mempunyai produk pembiayaan mikro yang lain (Cth. Mikro Insurans).

Di Malaysia, institusi pertama yang menawarkan kemudahan Mikro Kredit adalah Amanah Ikthiar Malaysia (AIM), yang ditubuhkan pada tahun 1988 untuk memberikan pinjaman khususnya kepada golongan miskin bagi membantu mereka untuk menubuhkan perusahaan mikro. Selepas itu, Yayasan Usaha Maju (YUM) dan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) turut ditubuhkan pada tahun 1988 dan 1998 untuk menawarkan kemudahan Mikro Kredit.

Perusahaan mikro adalah sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Oleh itu, bermula dari tahun 2006, kerajaan Malaysia telah bekerjasama dengan Bank Negara bagi menggalakkan lebih banyak institusi kewangan dalam penawaran produk mikro kredit. Kini, terdapat tujuh bank perdagangan dan tiga bank pembangunan yang menyediakan kemudahan Mikro Kredit.

Di manakah untuk Memohon Mikro Kredit

Di Malaysia, terdapat beberapa bank yang mempunyai kemudahan Mikro Kredit (ditulis pada Mar 2014). Antara bank-bank tersebut ialah:

(a) Bank Perdagangan
Alliance Bank
AmBank
CIMB Bank
Public Bank
Maybank
United Overseas Bank
Bank Muamalat

(b) Bank Pembangunan
Agrobank
Bank Rakyat
Bank Simpanan Nasional

Seseorang pemohon boleh pergi ke cawangan bank (bank yang disenaraikan di atas) tertentu untuk memohon pinjaman mikro. Cawangan bank yang mempunyai kemudahan Mikro Kredit akan mempamerkan Logo Pembiayaan Mikro Kebangsaan dalam premis tersebut.Pengiraan Kadar Faedah

Berbeza dengan pinjaman rumah yang menggunakan kaedah baki berkurangan, pinjaman Mikro di Malaysia adalah menggunakan kadar faedah rata dalam pengiraan faedah pinjaman. Kaedah ini adalah lebih mudah berbanding dengan kaedah baki berkurangan:

Jumlah Faedah = Jumlah Prinsipal x Kadar Faedah setahun x Bilangan Tahun

Perbezaan antara Pinjaman Mikro dan Pinjaman Peribadi

Pinjaman Mikro mempunyai beberapa persamaan dengan pinjaman peribadi. Antaranya ialah tidak memerlukan sebarang cagaran dan penjamin ketika memohon pinjaman, kelulusan segera, dan kedua-dua pinjaman ini adalah menggunakan kadar faedah rata. Namun, terdapat juga beberapa perbezaan utama bagi kedua-dua pinjaman ini:
Pinjaman Mikro / Mikro KreditPinjaman Peribadi


Saiz Pinjaman
Pinjaman bersaiz kecil, biasanya dalam lingkungan antara RM1, 000 hingga RM50, 000.
Saiz pinjaman yang lebih besar, biasanya dalam lingkungan antara RM5, 000 hingga RM200, 000.


Tempoh Pinjaman
Tempoh pinjaman yang pendek, biasanya sehingga 5 tahun (maksimum).
Tempoh pinjaman yang lebih panjang, biasanya sehingga 10 tahun (maksimum).


Syarat atau Kelayakkan
Penekanan terhadap kesahihan peniagaan. Cth:

I. Mesti mempunyai lesen perniagaan/permit yang sah

II. Mesti dikendalikan oleh pemilik dan dijalankan dalam asas penuh masa.

III. Perniagaan mestilah telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan – 2 tahun
Penekanan terhadap syarat pendapatan and Nisbah Khidmat Hutang.
Cth: Syarat gaji bulanan minimum bagi Maybank Pinjaman Peribadi ialah RM2, 500.


Sector Ekonomi yang berkelayakan
Sesetengah pinjaman hanya untuk sektor ekonomi tertentu
Cth: PBMicro Finance hanya untuk sektor pertanian, perkhidmatan dan pembuatan
Cth: BSN Teman Mesra hanya untuk sektor pembuatan, perkhidmatan dan peruncitan.
Tidak relevan


Jenis Pemohon
Bekerja sendiri
Perusahaan Mikro. Definisi bagi perusahaan mikro adalah seperti berikut:

I. Hasil tidak melebihi RM300,000 OR Pekerja sepenuh masa tidak melebihi 5 orang.
Sesiapa yang boleh menunjukkan bukti pendapatan mereka


Tujuan Pinjaman
Modal kerja dan perbelanjaan modal
Pembiayaan bagi aset tetap adalah tidak dibenarkan
Tidak boleh digunakan untuk kegunaan peribadi
Bank akan menjalankanpemeriksaan pada pengunaan pinjaman.
Tiada sebarang pembatasan pada penggunaan pinjaman
Kebaikan Mikro Kredit
Syarat kelayakan yang longgar (Cth: pemohonan untuk Maybank Mikro hanya memerlukan lesen perniagaan yang sah dan tidak menetapkan sebarang syarat pendapatan terhadap peminjam)
Secara amnya, cagaran dan penjamin adalah tidak diperlukan
Kelulusan pinjaman pada masa yang singkat dan pengeluaran pinjaman adalah antara 1 hingga 10 hari bekerja
Dokumentasi yang minimum: Kad Pengenalan, bukti pendapatan (Cth: slip bayaran dan penyata bank), bil utiliti dan borang pendaftaran perniagaan / lesen / permit

Kelemahan Mikro Kredit
Saiz pinjaman yang kecil
Tempoh pinjaman yang pendek
Menggunakan kadar faedah rata
Kadar faedah biasanya lebih tinggi berbanding dengan pakej pinjaman yang lain

Kesimpulan

Ciri yang paling unik bagi mikro kredit ialah ia mempunyai syarat kelayakkan yang lebih longgar. Namun, sebagai ‘kesan sampingan’ bagi kebaikan ini, mikro kredit biasanya akan mempunyai kadar faedah yang tinggi dan tempoh pinjaman yang pendek.

Jika anda sedang mencari pakej pinjaman untuk membiayai perniagaan kecil, anda boleh mempertimbangkan pinjaman mikro atau pinjaman peribadi. Menggunakan alat perbandingan pinjaman peribadi untuk membantu anda dalam pencarian produk yang selaras dengan keperluan anda.

No comments:

Post a Comment